Læs højt

Priser

2-årig HF, OBU og FVU

Her er ingen deltagerbetaling

AVU

Dansk, dansk som 2. sprog, engelsk, matematik, naturvidenskab, historie, samfundsfag og tysk = 120 kr. pr. fag
Øvrige fag på AVU = 1230 kr. pr. fag

Priserne er gældende for både kursister og selvstuderende.

Introducerende undervisning er vederlagsfrit/gratis*

(*Introducerende undervisning forudsætter ikke, at der følges anden undervisning og er ikke en forudsætning for optagelse på fag (i den ordinære undervisning).

 

HF-enkeltfag

Obligatoriske fag: Billedkunst, Biologi, Dansk, Design og arkitektur, Dramatik, Engelsk, Fysik, Geografi, Historie, Idræt, Kemi, Matematik, Mediefag, Musik, Psykologi, Religion. Samfundsfag og Tysk. Prisen er 450 kr. pr. fag
Øvrige fag:
F.eks. Filosofi, Markedskommunikation og Retorik er prisen 1100 kr. pr. fag

Priserne er gældende for både kursister og selvstuderende.

Vedrørende HF-uddannelsespakker og hel HF-eksamen

Har du gennemført en uddannelsespakke på HF eller afsluttet en hel HF-eksamen, kan du få dine penge tilbage. Henvend dig i studievejledningen for nærmere information.

Hvis du modtager efterløn/aldersbetinget pension, skal du betale forhøjet deltagerbetaling.

Hvis du har en videregående uddannelse, skal du betale fuld deltagerbetaling. Dette gælder også for efterlønnere og pensionister med en videregående uddannelse.

Kontakt studievejledningen her for nærmere information.