Læs højt

Naturfagsprojekt, som Nordvestsjællands HF og VUC er en del af, modtager millionbevilling

Af Charlotte Ingrid Aalborg | 03/05/2019

Vi skal have flere til at uddanne sig inden for naturvidenskab, og med en ny millionbevilling til Projekt Kompetencetilpasning bliver det muligt at gøre indsatsen endnu mere målrettet.

Foto af Søren Weile fra Biledkomponisten.dk

 

Et projekt, der skal løfte deltagerne til at uddanne sig inden for det naturvidenskabelige og tekniske felt, har netop modtaget en ekstra bevilling på godt 14 millioner kroner.

Det såkaldte Projekt Kompetencetilpasning er specielt rettet mod voksne, som efter en periode på arbejdsmarkedet ønsker at tage en videregående uddannelse, men som endnu ikke har kvalifikationerne til det.  Formålet er blandt andet at løfte de studerendes kompetencer og dermed være med til at sikre, at virksomheder i Region Sjælland får adgang til den efterspurgte arbejdskraft inden for STEM-området (Science, Technology, Engineering and Mathematics).

”Med den nye bevilling kan vi arbejde endnu mere målrettet med vores indsats for at få flere til at gennemføre en STEM-uddannelse. Det er vigtigt, for det er virkelig mangel på højt kvalificeret arbejdskraft indenfor området. Det er vi meget glade for at være med til at løfte”, siger projektleder Lene Beck Mikkelsen fra Absalons Centre for Engineering and Science i Næstved.

Udvider partnerkredsen

Det er Region Sjælland, der har givet et nyt tilskud på 4 millioner kroner, mens Den Europæiske Socialfond har valgt at støtte med 10.2 millioner kroner ekstra.  

Projekt Kompetencetilpasningsforløb blev startet i 2018 i et samarbejde mellem Absalon, Zealand, VUC Storstrøm og Nordvestsjællands HF og VUC. Den første bevilling var på 6.6 millioner kroner og kom fra Region Sjælland, Vækstforum Sjælland samt Den Europæiske Socialfond.

Projektets samlede budget er dermed oppe på 20.8 millioner kroner.

I forbindelse med den nye bevilling er projektperioden desuden blevet udvidet, ligesom partnerkredsen nu også tæller VUC Roskilde og VUC Vestsjælland Syd. Det betyder, at projektet nu har aktiviteter i hele Region Sjælland.

Læs mere om Projekt Kompetencetilpasning her