Læs højt

AVU-lærere

Anders Helmsøe

Dansk, Dansk Som Andetsprog

AHE

Anette Barup Jørgensen

Dansk, Engelsk, Dansk Som Andetsprog

ABJ

Bill Ivan Jalk

Engelsk, Samfundsfag, Historie

BIJ

Birgitte Asmussen

Matematik, Samfundsfag

GIA

Brit Enevoldsen

Dansk

BBE

Gitte Nissen Schmidt

Dansk, Engelsk, Dansk Som Andetsprog

GSC

Jan Corell

Matematik, Naturfag

JAC

Jesper Visti Bundgaard

Dansk, Engelsk, Samfundsfag

JBU

Jonas Bang Julin

Dansk, Engelsk, Webmaster

JJC

Lone Jessen

Dansk, Engelsk, Dansk Som Andetsprog

LJE

Maria Revsbech

Dansk, Engelsk

MRE

Marianne Løbner Schefferling

Matematik

MLS

Gert Clausen

Matematik, Naturfag

GCL

Mette Schaumburg-Müller

Dansk, Engelsk, Dansk Som Andetsprog, Vejleder

MSM

Pernille Øhlenschlæger

Matematik, Naturfag

PFR

Rune Nørskov Moll

Matematik, Samfundsfag

RMN

Søren Rasmussen

Matematik, Engelsk, Naturfag - AMR

SOR

Tina Christensen

Dansk, Samfundsfag, Dansk Som Andetsprog

TIC