Læs højt

Ansatte

Anders Helmsøe

Dansk, Dansk Som Andetsprog

AHE

Andreas Skottfelt

Historie, Samfundsfag

ASK

Anette Barup Jørgensen

Dansk, Engelsk, Dansk Som Andetsprog

ABJ

Anna Bergman Hansen

Engelsk, Idræt

ABH

Anne Barsøe

Dansk, Samfundsfag

ADB

Anne Bergstedt Holst

Dansk

AHO

Anne Josefine Aaris

Samfundsfag, Idræt

JOA

Anne Katrine Vilhelm

Dansk, Samfundsfag, Historie

KVJ

Bill Ivan Jalk

Engelsk, Samfundsfag, Historie

BIJ

Birgitte Asmussen

Matematik, Samfundsfag

GIA

Brit Enevoldsen

Dansk

BBE

Cecilie Ourø Jensen

Engelsk, Biologi

COJ

Charlotte Ingrid Aalborg

Dansk, Markedskommunikation

CHA

Christel Lauridsen

Læsning

CLA

Christian Munch-Hansen

Religion, Musik

CMH

Ditte Thisgaard Jensen

Dansk, Historie

DTJ

Dorthe Dalsgaard Fløe

Dansk, Historie, Dansk Som Andetsprog

DDF

Gitte Nissen Schmidt

Dansk, Engelsk, Dansk Som Andetsprog

GSC

Henriette Musse Schröder

Matematik, Engelsk, Samfundsfag

HAL

Ida Skov Fougt

Dansk, Engelsk, Dansk Som Andetsprog

ISF

Jan Corell

Matematik, Naturfag

JCO

Jan Havreland

Dansk, Psykologi

JH

Jesper Pihl Holm

Matematik, Naturfag

JPH

Jesper Visti Bundgaard

Dansk, Engelsk, Samfundsfag

JBU

Jim Toft

Idræt, Psykologi, Historie

JI

Johnny Kjerside

Biologi, Kemi

JVK

Jonas Bang Julin

Dansk, Engelsk - Webmaster

JJC

Karin Jensen

Engelsk

KJE

Lasse Hillgaard

Historie, Samfundsfag

LHI

Laura Nyegaard

Psykologi, Engelsk

LWN

Line Andersen

Matematik, Geografi

LAN

Lise Lysgaard Espersen

Dansk, Religion, Dansk Som Andetsprog

LLE

Lone Jessen

Dansk, Engelsk, Dansk Som Andetsprog

LJE

Lone Mikkelsen

Kemi

LOM

Louise Hejnfelt

Dansk, Engelsk, Samfundsfag

LHE

Louise Leegaard

Matematik, Fysik

LEG

Louise Johannesen

Religion, Engelsk

LSJ

Mads Ryssel

Historie, Samfundsfag

MTR

Maria Revsbech

Dansk, Engelsk

MRE

Louise Brings Jacobsen

Biologi, Historie, Religion

MLJ

Maria Mie Thers

Matematik, Biologi

MMT

Marianne Bendtsen

Dansk

MB

Marianne Bohn Wolffsen

Ordblindeunderviser

MBW

Marianne Løbner Schefferling

Matematik

MLS

Martin Jensen

Samfundsfag, Historie

MJE

Gert Clausen

Matematik, Naturfag

GCL

Merete Larsen

Matematik

MLA

Mette Schaumburg-Müller

Dansk, Engelsk, Dansk Som Andetsprog

MSM

Mette Bisgaard

Dansk, Engelsk

MBI

Mikkel Jakobsen

Dansk

MSJ

Nathalie Lerche

Dansk, Psykologi

NLE

Pernille Øhlenschlæger

Matematik, Naturfag

PFR

Rebecca Hyldahl Larsen

Psykologi, Dansk

RHL

Rune Nørskov Moll

Matematik, Samfundsfag

RMN

Sarah Westh

Engelsk, Religion

SWE

Sidsel Breum Bundgaard

Engelsk

SBB

Signe Falck Diederichs

Mediefag, Billedkunst, Samfundsfag

SFD

Signe Jetmar Clausen

Dansk, Engelsk

SCL

Signe Sejr Thompson

Matematik

SST

Steen Fedder

Matematik, Fysik

SF

Stefan Profft

Biologi, Kemi

SPR

Stina Stegmann Rasmussen

Dansk, Engelsk, Samfundsfag

SSR

Stinne Funch

Engelsk

STF

Søren Rasmussen

Matematik, Engelsk, Naturfag - AMR

SOR

Stine Odgaard

Dansk, Dansk Som Andetsprog

SMO

Tina Lind

Ordblindeunderviser

TIL

Tina Christensen

Dansk, Samfundsfag, Dansk Som Andetsprog

TIC

Torben Jensen

Dansk, Matematik, Historie, Dansk Som Andetsprog

TJE

Torben Heidemann

Geografi, Samfundsfag

THE

Tommy Christiansen

Matematik, Naturfag

TCH

Tove Lykke Olsen

Dansk, Matematik

TOO

Vanessa Flindt

Matematik, Kemi

VSO

Vibeke Helwigh

Dansk

VH

Villy Larsen

Matematik

VLA

Anders Jensen

Bygningskoordinator

AJE

Annette Fjeldgaard

Vejleder

AFP

Benjamart Christiansen

Skolerengøringsassistent

Bettina Vistrup

Administration, Holbæk/Kalundborg

BMA

Bettina Thomasen

Administration, Holbæk

BBT

Connie Hansen

Vejleder

CON

Githa Andersen

Rengøring, Holbæk

GAN

Gitte Garborg

Administration, Holbæk

GIG

Hanne Boholt

Administration, Holbæk

HB

Jannik Læssøe Tarvainen

IT administrator

JLT

Jesper Christiansen

IT administrator

JC

Katarzyna Tabian

Skolerengøringsassistent

Kirsten Andersen

Rengøring, Holbæk

KA

Lars Theil

Virksomhedskonsulent

LTH

Lizzie Andersen

Administration, Kalundborg

LLA

Lotte Mangor

Ordblindeunderviser/Vejleder

LMA

Marianne Christensen

Vejleder

MBC

Marianne Poulsen

Administration, Holbæk

MVP

Matilde Hansen

Administration, Holbæk

MSS

Mette Lynge Sørensen

Vejleder

MLY

Stine Nielsen

Administration, Holbæk

SNI

Suphee Rasmussen

Rengøring

Therese Lori Bergström

Administration, Holbæk

TLB

Søren Larsen

Bygningskoordinator - AMR

SLN