Læs højt

AVU-lærere

Anders Helmsøe

Dansk, Dansk Som Andetsprog

AHE

Anette Barup Jørgensen

Dansk, Engelsk, Dansk Som Andetsprog

ABJ

Anna Bergman Hansen

Engelsk, Idræt

ABH

Anne Bergstedt Holst

Dansk

AHO

Anne Katrine Vilhelm

Dansk, Samfundsfag, Historie

KVJ

Bill Ivan Jalk

Engelsk, Samfundsfag, Historie

BIJ

Birgitte Asmussen

Matematik, Samfundsfag

GIA

Brit Enevoldsen

Dansk

BBE

Gitte Nissen Schmidt

Dansk, Engelsk, Dansk Som Andetsprog

GSC

Henriette Musse Schröder

Matematik, Engelsk, Samfundsfag

HAL

Ida Skov Fougt

Dansk, Engelsk, Dansk Som Andetsprog

ISF

Jan Corell

Matematik, Naturfag

JCO

Jesper Visti Bundgaard

Dansk, Engelsk, Samfundsfag

JBU

Jesper Pihl Holm

Matematik, Naturfag

JPH

Jonas Bang Julin

Dansk, Engelsk - Webmaster

JJC

Lone Jessen

Dansk, Engelsk, Dansk Som Andetsprog

LJE

Louise Hejnfelt

Dansk, Engelsk, Samfundsfag

LHE

Maria Revsbech

Dansk, Engelsk

MRE

Marianne Løbner Schefferling

Matematik

MLS

Gert Clausen

Matematik, Naturfag

GCL

Merete Larsen

Matematik

MLA

Mette Schaumburg-Müller

Dansk, Engelsk, Dansk Som Andetsprog

MSM

Pernille Øhlenschlæger

Matematik, Naturfag

PFR

Rune Nørskov Moll

Matematik, Samfundsfag

RMN

Signe Jetmar Clausen

Dansk, Engelsk

SCL

Søren Rasmussen

Matematik, Engelsk, Naturfag - AMR

SOR

Stina Stegmann Rasmussen

Dansk, Engelsk, Samfundsfag

SSR

Stinne Funch

Engelsk

STF

Tina Christensen

Dansk, Samfundsfag, Dansk Som Andetsprog

TIC

Torben Jensen

Dansk, Matematik, Historie, Dansk Som Andetsprog

TJE

Vibeke Helwigh

Dansk

VH

Villy Larsen

Matematik

VLA