Læs højt

VUC i tal

Det er ministerielt bestemt, at vi skal offentliggøre fraværstal for det senest afsluttede skoleår.

Her er fraværstal for HF enkeltfag og 2-årigt HF. Tallene er delt op i tre: det samlede procentuelle fraværstal, fraværstallet for kursister, der endte med at blive udmeldt, og endelig fraværstal for kursister, der gennemførte deres forløb.

Fraværstal kan ikke stå alene i beskrivelse af studieaktivitet. Fraværstallene her er alene udtryk for fysisk fremmøde. Studieaktivitet måles også på, om man laver lektier og anden forberedelse, afleverer skriftlige opgaver og er studieaktiv i undervisningen. På VUC følger vi tæt, om kursisterne har en god progression, og om de forløb kursisterne er i gang med, er realistiske. Især på HF enkeltfag kan man i kortere perioder med fx sygdom, operation, barns sygdom eller andet, lave aftale om afløsningsopgaver i stedet for fremmøde. I disse tilfælde tæller en sådan aftale negativt med i fraværstallene.

Hvis man som kursist ikke er studieaktiv, så vil man i forlængelse af en samtale i første runde få tid til at rette op på bla. fremmøde. Det skal man ifølge forvaltningsloven, og det mener vi også er meget rimeligt. Derfor ender fraværet for udmeldte ofte med at blive højt inden den faktiske udmeldelse.

Mvh Rektor

Fraværstal for skoleåret 2017-2018:

HF fysisk fravær i alt: 21 %

HF enkeltfag:
Gennemsnitligt: 23,94 %
For udmeldte kursister: 40,04 %
For ej udmeldte kursister: 21,98 %

2-årigt HF:
Gennemsnitligt: 18,78 %
For udmeldte kursister: 21,48 %
For ej udmeldte kursister: 17,77 %

Skriftligt fravær:
2-årig HF: 19,71 %
HF enkeltfag: 16,72 %
I alt på Gym: 17,96 %

Fraværstal for skoleåret 2016-2017:

Skriftligt fravær:
2-årig HF: 13,46 %
HF enkeltfag: 18,21 %
I alt på Gym: 16,57 %