Læs højt

Fagrækken HF enkeltfag

HF enkeltfag er en gymnasial uddannelse og består af obligatoriske fag og valgfag. De enkelte fag kan over en kortere eller længere periode sammensættes til en målrettet HF pakke, der typisk kun tager 1 år, eller en hel HF-eksamen, der er adgangsgivende til de videregående uddannelser.

En hel HF-eksamen består af:

Obligatoriske fag

Valgfag

Tre fag på B-niveau, som er et løft fra de obligatoriske fag, og 1 nyt valgfag på C-niveau

Større skriftlig opgave (SSO)

Der udarbejdes en større skriftlig opgave i et selvvalgt emne. Faget skal være på mindst B-niveau.

Eksamensprojekt (EP)

Der udarbejdes skriftligt eksamensprojekt, enten individuelt eller i grupper, og som afsluttes med mundtlig eksamen.