Læs højt

Fagpakker på 2-årig HF

På den 2-årige HF kan du vælge mellem forskellige fagpakker alt efter dine interesser og fremtidsdrømme.

Inden for hver fagpakke foreslår vi to bestemte linjefag, men du har også mulighed for at vælge andre relevante linjefag, så du kan målrette din HF endnu bedre til den videregående uddannelse, du gerne vil læse videre på.

Når du tager fagene som faggruppe på den 2-årige HF modtager du undervisning af ét samlet lærerteam og mere undervisning på tværs af fagene. Fagene supplerer hinanden emnemæssigt, og man kan bruge sin viden fra det ene fag til at blive bedre til et af de andre fag.

 

Fagpakker

Samfund og mennesker

Linjefag: Samfundsfag B og psykologi C

Matematik og velfærd

Linjefag: Matematik B og psykologi C

Matematik og teknologi

Linjefag: Matematik B og fysik C

Samfund og kultur

Linjefag: Samfundsfag B, tysk C og tysk B

Samfund og bevægelse

Linjefag: Samfundsfag B, idræt C og idræt B

 

Obligatoriske fag

*NF består af fagene: Biologi C, Geografi C og Kemi C

*KS består af fagene: Historie B, Religion C og Samfundsfag C

 

Mulige kreative fag

Billedkunst C, Mediefag C, Musik C, Idræt C

 

Mulige valgfag

Matematik A eller B, Engelsk A, Historie A, Samfundsfag B, Religion B, Biologi B, Kemi B, Fysik B, Psykologi B eller C, Filosofi C