Læs højt

Individuel kompetencevurdering (IKV)

Hvem kan deltage?

En IKV er en individuel vurdering af dine realkompetencer. Ved realkompetencer forstås en persons samlede viden, færdigheder og kompetencer, uanset hvor og hvordan de er erhvervet.

Realkompetencer kan fx opnås:

Inden for hvilke områder tilbydes IKV?

IKV tilbydes i fagene på almen voksenuddannelse (AVU) niveau G-D og i de almengymnasiale fag (hf, stx) niveau C-A. Hvis fagene ikke tilbydes på Nordvestsjællands HF & VUC henvises til et andet VUC.

Hvordan foregår det?

En vurdering af dine realkompetencer foretages altid med udgangspunkt i målene for de konkrete fag på VUC og efter en udarbejdet vurderingsplan. Efter vurderingen får du en tilbagemelding, og der kan udstedes bevis for den anerkendte kompetence.

Bemærk, at det er dit ansvar at dokumentere dine kompetencer fx. i form af kursusbeskrivelser, deltagerbeviser, udtalelser fra arbejdsgivere, liste over tillidserhverv, foreningsarbejde m.v.

Eksempel på forløb:

I forløbet kan også indgå brug af minkompetencemappe, som du finder på minkompetencemappe.dk. Mappen er en form for et elektronisk CV. Det er dit eget ansvar – efter aftale med en vejleder – at udfylde mappen og skaffe dokumentation.

Deltagerbetaling

Det er gratis at få foretaget en IKV.

Sådan kommer du i gang

Skriv en mail til uddannelsesleder, Mette Rose, på mro@nvsvuc.dk, så vil hun kontakte dig hurtigst muligt.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over manglende anerkendelse af dine kompetencer, kan du læse klagevejledningen her.