Læs højt

Uddannelser

AVU online

Tag 10. klasse hjemmefra.

Har du brug for at tage 10. klasse for at komme videre til en anden uddannelse, kan Nordvestsjællands HF & VUC tilbyde dig online-undervisning i AVU-fagene Dansk, engelsk, matematik, naturvidenskab og samfundsfag.

Hvad kan jeg bruge mine AVU-fag til?
AVU-fag er adgangsgivende EUD-uddannelser og HF-enkeltfag. En bestået AVU-eksamen i alle AVU onlinefag er adgangsgivende til den 2-årige HF.

Hvem kan deltage:
Alle over 24 år kan deltage og modtage SU.
Er du under 25 år, kan du stadig deltage, hvis du opfylder bare en af nedenstående betingelser:
• Du er selvforsørgende eller er i deltidsbeskæftigelse i mindst 20 timer om ugen.
• Du er på barsel og ønsker at følge enkelte fag.
• Du er i gang med en ungdomsuddannelse (fx KKU, EUD, STU eller EGU), men har behov for supplerende fag.
• Du har gennemført en ungdomsuddannelse (fx KKU,EUD, STU eller EGU), men ønsker faglig opkvalificering.
• Du tager hf-enkeltfag, men har behov for faglig opkvalificering inden for et enkelt avu-fag med undtagelse af dansk

Hvordan foregår det:
Du arbejder i 80% af tiden hjemmefra via computeren, og i 20% af tiden skal du møde frem på skolen, hvor du vil modtage individuel vejledning fra din lærer. Fremmøde planlægges individuelt i tidsrummet 8-12 alle hverdage.

Deltagerbetaling:
Det koster 130 kr. pr. fag.

SU
Du kan søge om SU når du læser AVU online.

Tilmelding
For at blive tilmeldt undervisning undervisningen på AVU skal du have en samtale med en vejleder.

Vigtig info
For at kunne deltage i undervisningen skal du have din egen bærbare PC.