Læs højt

Uddannelser

FVU - Forberedende voksenundervisning

Forberedende voksenundervisning kan:

Hvem kan deltage?

Du kan deltage, hvis du er 18 år eller derover og føler dig usikker i at læse, stave, skrive og/eller regne. Før undervisningen begynder, skal du til en test. Du kan gå til FVU, uanset hvilken skolegang eller uddannelse, du tidligere har taget, hvis testen viser, du kan få udbytte af FVU.

Hvilke fag er der?

FVU består af to fag: FVU-læsning og FVU-matematik. Du bestemmer selv, om du vil følge ét eller begge fag. I undervisningen lægges der vægt på at arbejde med fagene i forhold din dagligdag.

Deltagerbetaling

Deltagelse i FVU-undervisning er gratis.

Er du 18 eller 19 år kan du søge SU. Kortuddannede personer, som går til FVU i arbejdstiden, kan søge løngodtgørelse (SVU) efter de gældende regler hos Statens Voksen Uddannelsesstøtte. Se mere svu.dk

Hvad med mit arbejde?

Det er muligt at kombinere FVU-undervisning med fag på enten HF og AVU eller med din arbejdsdag, da der både er dag- og aftenhold.

Tilmelding

Ring for nærmere oplysninger og aftal tid til en evt. samtale med studievejleder Lotte Mangor, på LMA@nvsvuc.dk, 59 48 03 69 eller 40 45 22 68.

Book tid i studievejledning her.