Læs højt

Uddannelser

HF på 3 år

På Nordvestsjællands Hf og VUC har vi et ganske særligt tilbud til dig, som har brug for et ekstra år til at tage en HF-uddannelse. Med en HF over tre år vil den ugentlige skemalagte tid være begrænset til ca. 23 lektioner. Det giver dig mere tid til at lave lektier, og det giver dig tid til at modtage den støtte, som du har behov for.

Du får tilknyttet en personlig mentor, som du jævnligt mødes med. Dine undervisere er faste undervisere, der har stor erfaring med eller er efteruddannet i at undervise elever, der har særlige behov.

Det skal understreges, at HF på 3 år er en helt almindelig HF. Det særlige ved denne tilrettelæggelse er, at undervisningen er fordelt over et ekstra år, og at du har mulighed for at få studie- (SPS) og mentorstøtte. Der foregår ikke specialundervisning.

De to første år er du i en stamklasse med faste lærere. Det sidste år på uddannelsen skal du bl.a. vælge en såkaldt fagpakke, som toner undervisningen. Du kan læse om vores fagpakker her.

Læs vores brochure her.

HF på 3 år er for dig, der:

Hvad får du?

 

Ansøgning
Du søger ind via den normale ansøgning til den 2-årige HF på optagelse.dk. Her er det dog vigtigt, at du skriver, at du søger HF på 3 år, så du kan blive optaget i den rigtige klasse. Det er desuden vigtigt, at du medsender alle relevante eksamensbeviser og dokumentation for din funktionsnedsættelse.

Man kan søge en HF på 3 år direkte fra 9. eller 10. klasse.