Læs højt

Uddannelser

OBU Ordblindeundervisning

Mange voksne ved ikke, at de er ordblinde. De har lært at klare sig, selv om de ikke er så gode til at læse og stave. Måske er du en af dem? Ordblindhed kaldes også dysleksi og er medfødt.

OBU er undervisning til dig som er ordblind – tilrettelagt så det passer ind i din hverdag.

Ordblindeundervisning kan:

Hvem kan deltage?

Alle over den skolepligtige alder (9. klasse) kan modtage ordblindeundervisning. Hvis du har mistanke om, at du er ordblind, kan du komme ind på skolen og få lavet en ordblindetest.

Vær opmærksom på, at hvis du går på en FGU-uddannelse, kan du ikke modtage ordblindeundervisning på VUC.

Ordblindetest

Testningen starter med en elektronisk test på ca. en halv time. Formålet er at finde ud af, om du har ret til videre testning, IT-hjælpemidler og ordblindeundervisning.

Undervisning

Undervisningen foregår på små hold (op til 6 deltagere) og med lærere, som alle er specialuddannede i at undervise ordblinde. Du vil få lavet din egen plan, så undervisningen passer til dig. Der arbejdes med forskellige læse-, stave- og skrivestrategier, og der anvendes IT-hjælpemidler og apps tilpasset dine behov.

Special Pædagogisk Støtte (SPS)

Hvis du er ordblind, kan du søg om SPS. Det er en særlig støtte, som skal hjælpe dig til at gennemføre din uddannelse på lige fod med andre.
Støtten kan fx bestå af:

Deltagerbetaling

Det er gratis, hvis du er visiteret til ordblindeundervisning. Skolen hjælper dig med at søge om IT-hjælpemidler, studiestøttetimer og medlemskab af NOTA.

Hvis du er i job og samtidig modtager ordblindeundervisning, kan du søge SVU (Statens Voksen Uddannelsesstøtte).

Hvad med mit arbejde?

Virksomheder kan bruge undervisning for ordblinde som led i videreuddannelse af den enkelte medarbejder.

Tilmelding

Vi foretager løbende test på Nordvestsjællands HF & VUC. For nærmere aftale kan du kontakte OBU-vejleder Lotte Mangor, på LMA@nvsvuc.dk, 59 48 03 69 eller 40 45 22 68.