Læs højt

Uddannelser

VUC Erhverv

VUC Erhverv Sjælland er et fælles samarbejde mellem HF & VUC Klar, VUC Storstrøm og Nordvestsjællands Hf og VUC med målrettede uddannelsestilbud til virksomheder.

Vi står til rådighed med svar på alle de spørgsmål om uddannelse vedr. din virksomhed, du måtte have.

Læs mere på vores nye fælles hjemmeside www.vucerhverv-sjaelland.dk.

VUC-Erhverv kan:

Hvilke uddannelser er der?

VUC Erhverv tilbyder voksen og efteruddannelse på alle uddannelsesniveauer: HF-enkeltfag, Almen Voksen Uddannelse (AVU), Forberedende Voksen Uddannelse (FVU), Ordblindeundervisning (OBU) samt særligt tilrettelagt forløb – indtægtsdækket virksomhed (IDV).

VUC Erhverv indgår i strategiske netværk med andre uddannelsesinstitutioner og virksomheder, for i fællesskab, at udvikle og gennemføre uddannelsesforløb, der kompetenceudvikler borgere og virksomheder i det nordvestsjællandske område.

Hvad foregår der?

Vi tilbyder screening for at finde det rette uddannelsesniveau, herunder også realkompetencevurdering.

Undervisningen tilrettelægges ud fra konkrete behov og gennemføres på de tidspunkter, der passer bedst i drift og planlægning. Undervisningen kan gennemføres i virksomheden eller på vores afdelinger i Kalundborg og Holbæk.

Uddannelsen foregår fleksibelt og kan tages som fjern- eller flexundervisning.

Hvem kan tilmelde sig

Offentlige og private virksomheder, primært i Nordvestsjælland.

Hvordan kommer vi i gang?

Kontakt vicerektor og chef for VUC Erhverv på Nordvestsjællands HF og VUC Claus Helbert Pedersen, og hør nærmere på telefon: 59 48 03 48 eller e-mail: chp@nvsvuc.dk