Læs højt

Uddannelser

VUC ERHVERV


VUC-Erhverv kan:

Læs hvad Frode Laursen A/S har fået ud af et ordblindeforløb http://www.veucentervestsj.dk/vores-danskhold.html

Hvilke uddannelser er der?

VUC Erhverv tilbyder voksen og efteruddannelse på alle uddannelsesniveauer: HF-enkeltfag, Almen Voksen Uddannelse (AVU), Forberedende Voksen Uddannelse (FVU), Ordblindeundervisning (OBU) samt særligt tilrettelagt forløb – indtægtsdækket virksomhed (IDV).

VUC Erhverv indgår i strategiske netværk med andre uddannelsesinstitutioner og virksomheder, for i fællesskab, at udvikle og gennemføre uddannelsesforløb, der kompetenceudvikler borgere og virksomheder i det nordvestsjællandske område.

Hvad foregår der?

Vi tilbyder screening for at finde det rette uddannelsesniveau, herunder også realkompetencevurdering.

Undervisningen tilrettelægges ud fra konkrete behov og gennemføres på de tidspunkter, der passer bedst i drift og planlægning. Undervisningen kan gennemføres i virksomheden eller på vores afdelinger i Kalundborg og Holbæk.

Uddannelsen foregår fleksibelt og kan tages som fjern- eller flexundervisning.

Hvem kan tilmelde sig

Offentlige og private virksomheder, primært i Nordvestsjælland.

Hvordan kommer vi i gang?

Kontakt vores uddannelseschef og hør nærmere på telefon: 59 48 03 48 eller e-mail: chp@nvsvuc.dk