Læs højt

Corona-forholdsregler på Nordvestsjællands HF & VUC, august 2020

Af Charlotte Ingrid Aalborg | 05/08/2020

På Nordvestsjællands HF og VUC følger vi nøje udviklingen af COVID-19. Vurderingen af, hvilke foranstaltninger der er relevante, vil kunne ændre sig over de kommende dage og uger.

Adfærd på skolen:

Retningslinjer ved symptomer og sygdom:

Fraværsregistrering: