Læs højt

Nordvestsjællands HF og VUC er blandt Danmarks bedste. Det viser ny national undersøgelse

Af Charlotte Ingrid Aalborg | 10/05/2019

Nordvestsjællands HF & VUC er blandt Danmarks bedste, når det kommer til at løfte kursisternes faglige niveau på den 2-årige HF. Det viser en ny national undersøgelse, hvor vi kommer ind på en delt tredjeplads.

Det er den borgerlige tænketank CEPOS, der har analyseret gymnasiernes løfteevne. Analysen ser på den såkaldte undervisningseffekt, der er et udtryk for i hvor høj grad, skolen har løftet en elev i forhold til det forventede givet elevens socioøkonomiske baggrund. Opnår eleven en højere karakter end forventet, har skolen en positiv undervisningseffekt.

Rektor Pernille Brøndum er ikke i tvivl om, hvad der skyldes den gode placering: ”Vi har igennem en række år investeret rigtig meget i lærernes samarbejde i faggrupper, men også på tværs af fag og på tværs af uddannelserne. Det giver en bedre undervisning hele vejen rundt og glade medarbejdere.”

Den flotte placering skyldes ikke mindst en stor indsats fra kursisternes side, der arbejder hårdt for at komme i mål med deres uddannelse. ”Vores studiemiljø er præget af tryghed, åbenhed og gode relationer. Tilsammen giver det bare gode resultater,” siger Pernille Brøndum.

Undersøgelsen kan ses her: https://infogram.com/undervisningseffekt-hf-2017-2018-1hxj4…