Læs højt

Uddannelsespakker

På Nordvestsjællands HF & VUC tilbyder vi på HF-enkeltfag uddannelsespakker, der er målrettet konkrete videregående uddannelser. Du kan her se, hvilke fag og niveauer, uddannelsespakkerne indeholder. Hver pakke vil kunne gennemføres på 1 år.

Pædagogpakken

Dansk A, Engelsk B, Samfundsfag C, Psykologi C+B

Socialrådgiverpakken

Dansk A, Engelsk B, Samfundsfag C+B, Psykologi C

Sygeplejerskepakken

Dansk A, Engelsk B, Biologi C+B, Psykologi C eller Samfundsfag C

Bemærk: Udover denne uddannelsespakke kræves der yderligere 9 måneders erhvervserfaring for optagelse på Sygeplejerskeuddannelsen.

Bioanalytikerpakken

Dansk A, Engelsk B, Matematik C, Biologi C, Kemi C

Laborantpakken

Matematik C, Biologi C, Kemi C

Bemærk: Udover denne uddannelsespakke kræves der yderligere en erhvervsuddannelse af mindst tre års varighed for optagelse på laborantuddannelsen.

Ernæring og sundhedspakken

Engelsk C, Kemi C, Matematik C eller biologi C

Fængselsbetjentpakken

Dansk C, Engelsk C, Samfundsfag C, Psykologi C

Bemærk: Udover denne uddannelsespakke kræves der yderligere tre års erhvervserfaring optagelse på uddannelsen til fængselsbetjent.