Læs højt

Uddannelsesstøtte (SU)

SU er dit eget ansvar. Du skal huske at holde dig ordentligt opdateret og selv følge med i, hvordan det går med din SU på minSU.

Hvornår kan jeg søge SU?

Du kan tidligst søge SU 1 måned før den dato, du kan få SU fra. Har du f.eks. ret til SU fra den 1. september, kan du tidligst lave din ansøgning d. 1. august.

Du skal være fyldt 18 år og have fået brev om, at du er optaget på uddannelsen. Du kan få SU fra kvartalet efter, at du er fyldt 18 år.

Hvordan søger jeg SU?

Du søger SU i minSU på su.dk. For at få adgang til minSU skal du bruge NemID

Gå ind under fanen SØG SU, og vælg igen Søg SU.

Behandlingstid

Almindeligt stipendium: ca. 2 uger

Hvis du også er forsørger: ca. 2-3 uger

Hvis du er udenlandsk statsborger: ca. 2-6 uger

Du skal have 23 lektioner (á 45 min.) for at kunne få SU.

Hvis du har hjemmeboende børn under 7 år, kan du nøjes med 17 lektioner. Bemærk: du skal aflevere dit barns dåbs-/fødselsattest eller lignende på skolens SU-kontor. Kontakt os for at høre hvordan du afleverer dokumentation til os.

Værd at vide

Hvis du er hjemmeboende

Din SU er afhængig af dine forældres indkomst. Det betyder, at din udbetalte SU vil være betinget af, hvad dine forældre tjente for 2 år siden.

Bor du hos den ene af dine forældre, er det kun denne forælders indkomst, der kigges på, medmindre denne har fået en ny samlever, som bor på samme adresse.

Du er under 20 år og udeboende

Hvis du flytter, eller allerede er flyttet, når du får SU, får du det samme i SU, som hvis du er hjemmeboende.

Det er muligt at blive godkendt som udeboende og få en højere grundsats, men det kræver, du lever op til nogle særlige vilkår. Søger du om at blive godkendt som udeboende, skal du huske at printe kvitteringen og det ansøgningsskema, der passer til, og aflevere det på skolens SU-kontor.

Glemmer du at printet ansøgningsskemaet, kan du finde det unde ”HJÆLP” på minSU, eller vi kan udlevere det til dig på SU-kontoret.

BEMÆRK! Har du søgt om udeboende SU, kan din ansøgning ikke behandles, før vi har modtaget ansøgningsskemaet hertil.

Du er ikke dansk statsborger og søger SU for første gang

Når du har udfyldt ansøgningen om SU, skal du også udfylde den særskilte ansøgning for udenlandske statsborgere.

Kommer du bort fra siden, kan du søge særskilt under ”Søg SU” og ”Application for equal status (foreign citizens)”.

Få det gjort i god tid.

Hvis du er enlig

Hvis du er enlig, kan du få forsørgertillæg. Dette er dog betinget af, at du også modtager det forhøjede børnetilskud for enlige fra Udbetaling Danmark. Bor du sammen med en anden SU-modtager, og har et hjemmeboende barn, kan du også få et tillæg. Din samlever skal dog have modtaget SU i kvartalet før, du kan få tillægget.

Hvis du skal på barsel

Som mor er du berettiget til 12 fødselsklip, og som far er du berettiget til 6 fødselsklip. Et klip svarer til grundsatsen for udeboende over 20 år. Du vælger selv, hvordan du sammensætter dine “klip” – altså om nogle af dem, eller alle sammen, skal udbetales som enkelt- eller dobbeltklip.

Kontakt SU-medarbejderen på din afdeling for at høre mere om, hvordan du søger SU-fødselsrater, eller læs mere på om det på SU’s hjemmeside.

SU lån

Alle har mulighed for at søge SU-lån. Er du forsørger, har du også mulighed for at søge et ekstra forsørgerlån. Vi opfordrer til, at du læser om konsekvenserne ved SU-lån inde på su.dk, før du vælger at optage lån.

 

Henvendelser til SU-kontoret kan ske via mail: SUmail@nvsvuc.dk