Læs højt

Uddannelsesstøtte (SU)

SU er dit eget ansvar. Du skal huske at holde dig ordentligt opdateret og selv følge med i, hvordan det går med din SU på minSU.

Hvornår kan jeg søge SU?

Du kan tidligst søge SU 1 måned før den dato, du kan få SU fra. Har du fx ret til SU fra den 1. september, kan du tidligst søge fra den 1. august.

Du skal være fyldt 18 år og have fået brev om, at du er optaget på uddannelsen. Du kan få SU fra kvartalet efter, at du er fyldt 18 år.

Hvordan søger jeg SU – eller forlænger min SU?

Du søger SU i minSU på su.dk. For at få adgang til minSU skal du bruge NemID

Læs i vores trin-for-trin vejledning: Sådan søger du SU

Læse i vores trin-for-trin vejledning: Forlæng SU

Behandlingstid

Almindeligt stipendium: ca. 2 uger

Hvis du også er forsørger: ca. 3 uger

Hvis du er udenlandsk statsborger: ca. 3-6 uger

Du skal have 23 lektioner (á 45 min.) for at kunne få SU.

Hvis du har hjemmeboende børn under 7 år, kan du nøjes med 17 lektioner. Bemærk: du skal aflevere dit barns dåbs- eller fødselsattest på skolens SU-kontor.

Værd at vide

Hvis du er hjemmeboende

Din SU er forældreafhængig. Det betyder, at din udbetalte SU vil være betinget af, hvad dine forældre tjente for 2 år siden.

Bor du hos den ene af dine forældre, er det kun denne forælders indkomst, der kigges på, medmindre denne har fået en ny partner, som bor på samme adresse.

Læs i vores vejledning Aktuel forældreindkomst.

Du er under 20 år og udeboende

Hvis du flytter, eller allerede er flyttet, når du får SU, får du det samme i SU, som hvis du er hjemmeboende.

Det kan være muligt at blive godkendt som udeboende og få en højere grundsats, men det kræver nogle helt særlige omstændigheder. Søger du om at blive godkendt som udeboende, skal du huske at printe kvitteringen og den blanket, der passer til, og aflevere det på skolens SU-kontor.

Læs vores vejledning til ansøgning om SU: Under 20 og udeboende

Du er ikke dansk statsborger og søger SU for første gang

Når du har udfyldt din ansøgning, skal du printe kvitteringen OG det oplysningskema, der står du skal udfylde. Følg vores trin-for-trin vejledning: Udenlandsk statsborger

Begge dele afleveres på skolens SU-kontor sammen med kopi af opholdstilladelse og andre nødvendige dokumenter.

Få det gjort i god tid.

Hvis du er enlig

Hvis du er enlig, kan du få forsøgertillæg. Dette er dog betinget af, at du også modtager det ekstra børnetilskud fra Udbetaling Danmark. Bor du sammen med en anden SU-modtager, og har et hjemmeboende barn, kan du også få et tillæg. Din partner skal dog have modtaget SU i kvartalet før, du kan få tillæget.

Læs vores vejledning til Forsørgertillæg

Hvis du er på barsel

Som mor er du berettiget til 12 fødselsklip, og som far er du berettiget til 6 fødselsklip. Et klip svarer til grundsatsen for udeboende over 20 år. Du vælger selv, hvordan du sammensætter dine “klip” – altså om nogle af dem, eller alle sammen, skal udbetales som enkelt- eller dobbeltklip.

Kontakt SU-medarbejderen på din afdeling for at høre mere om, hvordan du søger SU-barsel eller gå ind på www.su.dk og læs mere.

SU lån

Du kan både søge SU-lån og Forsøger-lån. Vi har lavet en vejledning i, hvordan man gør. Læs mere i SU Lån og forsørgerlån

 

Henvendelser vedrørende SU kan ske på mail: SUmail@nvsvuc.dk