Læs højt

Uddannelser

AVU

9.-10. klasse for voksne

Mangler du nogle fag, eller vil du gerne dygtiggøre dig for at kunne videreuddanne dig, så er Almen voksenuddannelse (AVU) måske noget for dig. AVU består af en række kernefag og valgfag, hvor du kan tage et fag ad gangen eller kombinere flere fag, som du kan afslutte på niveauer svarende til 8.-10. klasse + D-niveau. På AVU møder du andre voksne fra 25 år og opefter.

AVU-fag er adgangsgivende til EUD-uddannelser og HF-enkeltfag. En bestået almen forberedelseseksamen er adgangsgivende til 2-årig HF.

Er du under 25 år

Er du under 25 år, kan du stadig deltage, hvis du opfylder bare en af nedenstående betingelser:

  • Du er selvforsørgende eller er og bliver ved med at være i deltidsbeskæftigelse i mindst 20 timer om ugen.
  • Du er på barsel og ønsker at følge enkelte fag.
  • Du er i gang med en ungdomsuddannelse (fx KKU, EUD, STU eller EGU), men har behov for supplerende fag.
  • Du har gennemført en ungdomsuddannelse (fx KKU,EUD, STU eller EGU), men ønsker faglig opkvalificering.
  • Du tager hf-enkeltfag, men har behov for faglig opkvalificering inden for et enkelt avu-fag med undtagelse af følgende fag:
    • Dansk på basisniveau og på niveauerne G til D.
    • Dansk som andetsprog på basisniveau og på niveauerne G til D.

Fag og niveauer

På VUC kan du starte der, hvor du er nået til i faget. Du kan begynde på det niveau, der passer til dig, med et eller flere fag, og du kan kombinere med fag på fx FVU eller HF.

På niveau G og D afsluttes fagene med en eksamen. På Basis, niveau F og E afsluttes fagene med en intern evaluering (faglig dokumentation).

Kernefag på AVU

På AVU er der flere forskellige kernefag, som du kan vælge mellem. Du vil dog typisk følge flere af dem i sammenhæng og på det faglige niveau, du er på.

Du kan læse fagbeskrivelserne ved at klikke på de forskellige fags niveauer.

Hvordan underviser vi på AVU?

Har du dansk som andetsprog undervises du i klasser med undervisning der tager hensyn til sproglige udfordringer.

Andre kursister undervises i skolens Læringscenter. Læs mere om læringscenteret her.

Læs også om AVU Online her.

Deltagerbetaling

Du betaler for hvert fag, du deltager i. Du kan se priserne for fag på AVU her.

SU

Du kan søge SU ved deltagelse på AVU.

Tilmelding

For at blive tilmeldt undervisningen på AVU skal have en samtale med en vejleder. Ved samtalen finder I sammen ud af, hvilke fag og niveauer, du har brug for. Ønsker du at begynde på uddannelse i august, er der samtaler i maj, juni og august. Ved start på uddannelse i januar er der samtaler i december og januar.

Book tid til vejleding