Læs højt

Uddannelser

HF Flex

Hvad er Flex?

Flex-undervisning tilbydes på HF-niveau og er en kombination af undervisning ved fremmøde og arbejde med opgaver, som du laver hjemme. Der er mødepligt til undervisning ved fremmøde på ca. 20 % af holdets timer. De sidste 80 % af undervisningen foregår ved at aflevere opgaver.

Hvilke fag tilbydes på Flex?

Du kan på Flex-undervisning følge alle obligatoriske fag samt en række valgfag på HF-niveau. Du kan se rækken af fag her.

Mødegange

Aflevering af opgaver og lån af bøger

Alle opgaver uploades og downloades i skolens Canvas. Du låner og afhenter materialer i Informationen på skolen i Holbæk.

Deltagerbetaling & SU

Du betaler for hvert fag, du deltager i. Undervisningen er SU-berettiget.

Sådan kommer du i gang

For at begynde undervisning på Flex skal du først til samtale hos en studievejleder. Sammen med en studievejleder planlægger du dit forløb, som tilrettelægges efter dine ønsker og faglige forudsætninger. Optagelseskravene til Flex er de samme, som gælder for optagelse til HF Enkeltfag.
Vi starter hold op to gange årligt – i august og januar. I begyndelsen af forløbet afholdes der et samlet informationsmøde, hvor vi gennemgår, hvordan vi håndterer aflevering af opgaver og kommunikation. Der vil også være mulighed for at hilse på lærerne til dette møde.

Under Kursistinfo og vejledninger finder du yderligere praktisk information om at være kursist på Flex.

 

Book tid til vejledingTilmeld dig HF FLEX