Læs højt

Uddannelser

FVU

– Læse, skrive, regne

ENGELSK OG IT (FOR JOBSØGENDE)

FVU står for forberedende voksenundervisning, og er undervisning for dig, der føler dig usikker i at læse, stave, skrive og/eller at anvende matematik i hverdagen.

Har du behov for at blive bedre til at læse, skrive og regne eller ruste dig til at gå i gang med en 9./10. klasse? Så kan FVU være en god måde at forberede dig på.

Du kan vælge mellem to fag, hvor du grundlæggende arbejder med:

Du bestemmer selv, om du vil følge ét eller begge fag. I undervisningen lægges der vægt på at arbejde med fagene i forhold din dagligdag.

Læs vores brochure her.

Er du jobsøgende

Hvis du er jobsøgende, har du også mulighed for at blive bedre til engelsk og/eller grundlæggende IT.

Læs mere om FVU-engelsk her og FVU-digital her.

Er du under 25 år

Fra august 2019 ændrede dine muligheder sig for at gå på VUC, hvis du er under 25 år og vil tage fag på FVU.

Er du under 25 år, kan du dog stadig deltage, hvis du opfylder bare én af nedenstående betingelser:

  • Du er selvforsørgende eller er og bliver ved med at være i deltidsbeskæftigelse i mindst 20 timer om ugen.
  • Du er på barsel og ønsker at følge enkelte fag.
  • Du har gennemført en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse.
  • Du er i gang med en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse.
  • Du ikke tilbydes Forberedende Grunduddannelse (FGU) – fx hvis du først har brug for et intensivt OBU- eller FVU-forløb inden videre uddannelse.

Obligatorisk screening før optagelse

Inden du starter, skal du igennem en test for at se, om FVU er det rette tilbud til dig, og så du kan starte på det niveau, hvor du vil få mest mulig udbytte.

Testen bruger vi til at se, om du kan få udbytte af at gå til FVU.

Hvordan foregår den:

Du kan tage FVU, uanset hvilken skolegang eller uddannelse, du tidligere har taget, hvis testen viser, du kan få udbytte af FVU.

Deltagerbetaling

Deltagelse i FVU-undervisning er gratis.

Er du 18 eller 19 år kan du søge SU. Kortuddannede personer, som går til FVU i arbejdstiden, kan søge løngodtgørelse (SVU) efter de gældende regler hos Statens Voksen Uddannelsesstøtte. Se mere svu.dk

Hvad med mit arbejde?

Det er muligt at kombinere FVU-undervisning med fag på enten HF og AVU eller med din arbejdsdag, da der både er dag- og aftenhold.

Tilmelding

Ring for nærmere oplysninger og aftal tid til en eventuel samtale med FVU-vejleder på 59 48 03 48 eller book tid herunder.

 

Book tid til vejleding