Læs højt

Uddannelser

2-årig HF

Med en 2-årig HF får du en gymnasial eksamen, som kan give adgang til den videregående uddannelse, du går og drømmer om. Den 2-årige HF er et målrettet forløb, der kombinerer det teoretiske læsestof med projekt- og praktikperioder, så du får bedre mulighed for at træffe det rigtige uddannelses- og karrierevalg.

På den 2-årige HF begynder du på et grundforløb med obligatoriske HF-fag, men allerede på første år vil du blive præsenteret for de forskellige linjer, som du kan vælge mellem på andet år. For at kvalificere dit valg, hjælper vi dig gerne – og du vil bl.a. også møde mennesker, der arbejder inden for den retning, du tænker på at vælge.

Fra 3. semester begynder du på den linje, du har valgt. Vi har designet 5 spændende linjer, som du kan se nærmere på her.

Læs vores brochure her.

Du kan blive optaget på den 2-årige HF, hvis du opfylder følgende forudsætninger:

Direkte fra 9. klasse

 • Du har søgt om optagelse direkte i forlængelse af din 9. klasse – det vil sige det førstkommende skoleår efter du har afsluttet 9. klasse.
 • Du har opnået et karaktergennemsnit på 4,0 til folkeskolens afgangseksamen.
 • Er du ikke erklæret uddannelsesparat, kan du få adgang til HF med et karaktergennemsnit på 6,0.
 • Du har modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog i 5.-9. klasse i folkeskolen eller det der svarer til.
 • Du har aflagt folkeskolens obligatoriske 9.- klasseprøver ved afslutningen af 9. klassetrin.
 • Du har bestået folkeskolens afgangseksamen.
 • Du har ved resultaterne af de lovbundne prøver fra folkeskolens afgangseksamen bekræftet det faglige niveau fra uddannelsesparathedsvurderingen.

Direkte fra 10. klasse

 • Du har søgt om optagelse direkte i forlængelse af din 10. klasse – det vil sige det førstkommende skoleår efter du har afsluttet 10. klasse.
 • Du er vurderet uddannelsesparat eller har opnået mindst 4,0 i karaktergennemsnit i resultaterne af de lovbundne prøver fra på folkeskolens afgangseksamen.
 • Du har modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog i 5.-9. klasse eller det der svarer til og har aflagt folkeskolens 9. klassetrin, hvis prøven er blevet udtrukket for ansøgeren, eller 10. klasseprøve i 2. fremmedsprog ved afslutningen af undervisningen på 10. klassetrin. Ansøgere, som har aflagt prøve i 2. fremmedsprog i 10. klasse, kan kun gøre det som folkeskolens 10.-klasseprøve og skal have aflagt både mundtlig og skriftlig prøve.
 • Du har i 10. klasse modtaget undervisning i dansk, engelsk og matematik og herefter aflagt folkeskolens afgangsprøve i fagene, både mundtlig og skriftlig del.
 • Du har aflagt folkeskolens fælles 9.-klasseprøve i fysik/kemi, biologi og geografi ved afslutningen af undervisningen på 9. klassetrin eller 10.-klasseprøve i fysik/kemi ved afslutningen af undervisningen på 10. klasssetrin.
 • Du har opnået mindst 2,0 i karaktergennemsnit i dansk og matematik i 10.-klasseprøverne.

Optagelse via AVU

Med en Almen Forberedelseseksamen har du krav på optagelse på den 2-årige Hf, hvis du har bestået følgende:

 • Dansk eller Dansk som 2.sprog D-niveau
 • Engelsk D-niveau
 • Matematik D-niveau
 • Naturvidenskab G-niveau
 • Et af fagene på G-niveau: Historie, Samfundsfag, Tysk eller Fransk
 

Supplerende overbygning

Hvis du skal bruge din HF-eksamen til at komme ind på en lang videregående uddannelse, kan en fuld HF nemt udbygges med en supplerende overbygning (SOF).

Læs vores brochure her.

Deltagerbetaling

På den 2-årige HF er der ikke deltagerbetaling.

SU

Du kan søge SU ved deltagelse på den 2-årige Hf.

Tilmelding

Tilmelding sker via Optagelse.dk. Går du i 9. eller 10. klasse, er ansøgningsfristen den 1. marts. Ellers er ansøgningsfristen senest den 31. august.

Er du i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskrav eller har andre spørgsmål vedr. den 2-årige HF, så book tid i studievejledningen her.

 

 

Jeg har ikke altid været så god fagligt, men på denne her skole har jeg haft nogle helt fantastiske lærere, som der har hjulpet mig igennem det hele og vist, at jeg faktisk kan mere, end hvad jeg selv har gået og troet
Kimmi, studerende på den 2-årige HF