Læs højt

Uddannelser

OBU Ordblindeundervisning

Mange voksne ved ikke, at de er ordblinde. De har lært at klare sig, selv om de ikke er så gode til at læse og stave. Måske er du en af dem? Ordblindhed kaldes også dysleksi og er medfødt.

OBU er undervisning til dig som er ordblind – tilrettelagt så det passer ind i din hverdag.

Ordblindeundervisning kan:

Hvem kan deltage?

Alle over den skolepligtige alder (9. klasse) kan modtage ordblindeundervisning. Hvis du har mistanke om, at du er ordblind, kan du komme ind på skolen og få lavet en ordblindetest.

Vær opmærksom på, at hvis du går på en FGU-uddannelse, kan du ikke modtage ordblindeundervisning på VUC.

Ordblindetest

Før undervisningen kan begynde, skal du have lavet en ordblindetest og have en samtale med en vejleder.

Undervisning

Undervisningen foregår på små hold (op til 6 deltagere) og med lærere, som alle er specialuddannede i at undervise ordblinde. Du vil få lavet din egen plan, så undervisningen passer til dig. Der arbejdes med forskellige læse-, stave- og skrivestrategier, og der anvendes IT-hjælpemidler og apps tilpasset dine behov.

Ønsker du at modtage ordblindeundervisning som fjern-undervisning, så læs mere her.

Special Pædagogisk Støtte (SPS)

Hvis du er ordblind, kan du søg om SPS. Det er en særlig støtte, som skal hjælpe dig til at gennemføre din uddannelse på lige fod med andre.
Støtten kan fx bestå af:

Skolen hjælper dig med at søge om IT-hjælpemidler, studiestøttetimer og medlemskab af NOTA.

Deltagerbetaling

Det er gratis,  at blive testet og modtage ordblindeundervisning.

Hvis du er i job og samtidig modtager ordblindeundervisning, kan du søge SVU (Statens Voksen Uddannelsesstøtte).

Hvad med mit arbejde?

Virksomheder kan bruge undervisning for ordblinde som led i videreuddannelse af den enkelte medarbejder.

Tilmelding

Du kan bestille en tid hos en OBU-vejleder og komme til samtale.

 

 

Book tid til vejleding