Læs højt

Støttemuligheder

Støttemuligheder – SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte)

Kortuddannede medarbejdere kan søge om SVU som kompensation for tabt lønindtægt, hvis undervisningen foregår i arbejdstiden. Hvis der udbetales løn under kurset, er det arbejdsgiveren, der i givet fald modtager SVU.

Man kan få SVU til deltagelse i følgende på VUC:

Disse uddannelser kan være tilrettelagt på heltid eller deltid. Ved deltidsuddannelse skal den ugentlige uddannelsestid og nedsættelsen af arbejdstiden være på mindst 3 timer om ugen.

SVU udgør 80 % af den maksimale dagpengesats og nedsættes forholdsmæssigt ved deltidsundervisning. Der kan højst gives SVU i forhold til den mistede arbejdsindtægt eller arbejdsmulighed.

For nærmere information om SVU skal du gå ind på svu.dk