Læs højt

Om skolen

Nordvestsjællands HF & VUC er en uddannelsesinstitution for voksne med et værdigrundlag, der bygger på et demokratisk og humanistisk menneskesyn.

Vores studieplan beskriver, hvorledes vi arbejder på at udvikle kursisternes faglige, almene og personlige kompetencer som forudsætninger for videreuddannelse eller øgede muligheder på arbejdsmarkedet.

Al undervisning tager sit udgangspunkt heri samt i en stræben efter at imødekomme voksne kursisters uddannelsesmæssige og personlige ønsker og behov.