Læs højt

Uddannelser

HF - Højere Forberedelseseksamen

 

HF er en almengymnasial uddannelse, der giver adgang til videregående uddannelser. Undervisningen har både et studieforberedende, almendannende og anvendelsesorienteret formål. Fagene på HF følger de gymnasiale niveauer A, B og C, hvor A er det højeste. Man skal have haft et fag på lavere niveau, før man kan vælge et højere niveau – altså C før B, og B før A.

Nordvestsjællands HF & VUC udbyder både 2-årig HF og HF-enkeltfag.

2-årig HF

Med en 2-årig Hf får du en gymnasial eksamen, som kan give adgang til den videregående uddannelse, du går og drømmer om. Den 2-årige Hf er et målrettet forløb, der kombinerer det teoretiske læsestof med projekt- og praktikperioder, så du får bedre mulighed for at træffe det rigtige uddannelses- og karrierevalg.

På den 2-årige Hf begynder du på et grundforløb med obligatoriske Hf-fag, men allerede på 1. år vil du blive præsenteret for de forskellige linjer, som du kan vælge mellem på 2.år. For at kvalificere dit valg, hjælper vi dig gerne – og du vil bl.a. også møde mennesker, der arbejder inden for den retning, du tænker på at vælge.

Fra 3. semester begynder du på den linje, du har valgt. Vi har designet 5 spændende linjer, som du kan se nærmere på her.

Ønsker du med din 2-årige HF at søge ind på en lang videregående uddannelse på fx universitetet, skal du supplere din valgte linje med det, vi kalder for en Uni-fagpakke. Der er to forskellige Uni-fagpakker, som du kan se nærmere på her. Du kan vælge at supplere med en Uni-fagpakke som en del af det 2-årige forløb eller i forlængelse af det. Vælger du den sidste model, bliver din samlede uddannelsestid 2½ år.

Du kan blive optaget på den 2-årige HF, hvis du opfylder følgende forudsætninger:

Direkte fra 9. klasse

 • Du har søgt om optagelse direkte i forlængelse af din 9. klasse – det vil sige det førstkommende skoleår efter du har afsluttet 9. klasse.
 • Du har opnået et karaktergennemsnit på 4,0 til folkeskolens afgangseksamen.
 • Er du ikke erklæret uddannelsesparat, kan du få adgang til HF med et karaktergennemsnit på 6,0.
 • Du har modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog i 5.-9. klasse i folkeskolen eller det der svarer til.
 • Du har aflagt folkeskolens obligatoriske 9.- klasseprøver ved afslutningen af 9. klassetrin.
 • Du har bestået folkeskolens afgangseksamen.
 • Du har ved resultaterne af de lovbundne prøver fra folkeskolens afgangseksamen bekræftet det faglige niveau fra uddannelsesparathedsvurderingen.

Direkte fra 10. klasse

 • Du har søgt om optagelse direkte i forlængelse af din 10. klasse – det vil sige det førstkommende skoleår efter du har afsluttet 10. klasse.
 • Du er vurderet uddannelsesparat eller har opnået mindst 4,0 i karaktergennemsnit i resultaterne af de lovbundne prøver fra på folkeskolens afgangseksamen.
 • Du har modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog i 5.-9. klasse eller det der svarer til og har aflagt folkeskolens 9. klassetrin, hvis prøven er blevet udtrukket for ansøgeren, eller 10. klasseprøve i 2. fremmedsprog ved afslutningen af undervisningen på 10. klassetrin. Ansøgere, som har aflagt prøve i 2. fremmedsprog i 10. klasse, kan kun gøre det som folkeskolens 10.-klasseprøve og skal have aflagt både mundtlig og skriftlig prøve.
 • Du har i 10. klasse modtaget undervisning i dansk, engelsk og matematik og herefter aflagt folkeskolens afgangsprøve i fagene, både mundtlig og skriftlig del.
 • Du har aflagt folkeskolens fælles 9.-klasseprøve i fysik/kemi, biologi og geografi ved afslutningen af undervisningen på 9. klassetrin eller 10.-klasseprøve i fysik/kemi ved afslutningen af undervisningen på 10. klasssetrin.
 • Du har opnået mindst 2,0 i karaktergennemsnit i dansk og matematik i 10.-klasseprøverne.

Optagelse via AVU

Med en Almen Forberedelseseksamen har du krav på optagelse på den 2-årige Hf, hvis du har bestået følgende:

 • Dansk eller Dansk som 2.sprog D-niveau
 • Engelsk D-niveau
 • Matematik D-niveau
 • Naturvidenskab G-niveau
 • Et af fagene på G-niveau: Historie, Samfundsfag, Tysk eller Fransk
 

Deltagerbetaling

På den 2-årige HF er der ikke deltagerbetaling.

SU

Du kan søge SU ved deltagelse på den 2-årige Hf.

Tilmelding

Tilmelding til den 2-årige HF sker via optagelse.dk senest den 15. marts ELLER ved samtale med studievejleder efter den 1.marts. Er du i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskrav eller har andre spørgsmål vedr. den 2-årige Hf, så book tid i studievejledningen her.

HF-enkeltfag

Med Hf-enkeltfag kan du tage en hel Hf-eksamen, følge en målrettet uddannelsespakke eller vælge lige præcis de fag, du har behov for eller interesse i.

Ønsker du at afslutte en hel HF-eksamen, kan du med HF-enkeltfag gøre det på 2-4 år. En hel HF-eksamen på enkeltfag kan også suppleres med en Uni-fagpakke og er adgangsgivende til videregående uddannelser. Du kan se mere om fagrækken her.

Uddannelsespakker

Følger du en uddannelsespakke på HF-enkeltfag, vil det i udgangspunktet være et forløb på 1 år. Uddannelsespakkerne er målrettede forløb mod mellemlange videregående uddannelser som fx pædagog, socialrådgiver og sygeplejerske. Se mere om fagene i uddannelsespakkerne her.

Optagelse på HF-enkeltfag

Du kan tidligst optages på Hf-enkeltfag et år efter at have afsluttet enten folkeskolens 9. klasse eller 10. klasse. Optagelsen vil ske ved samtale med studievejleder og på baggrund af dine ønsker og en vurdering af dine faglige kvalifikationer.

Deltagerbetaling

På HF-enkeltfag skal du betale for hvert fag, du deltager i. Afslutter du en hel HF-eksamen eller en uddannelsespakke, kan du få din deltagerbetaling retur. Se priser for HF-enkeltfag her.

SU

Du kan søge SU ved deltagelse på HF-enkeltfag.

Tilmelding

Tilmelding til HF-enkeltfag sker igennem en personlig samtale med studievejleder. Ved uddannelsesstart i august vil der være samtaler i maj, juni og august. Ved uddannelsesstart i januar er der samtaler i december og januar.

Book tid i studievejledning her.

 

Jeg har ikke altid været så god fagligt, men på denne her skole har jeg haft nogle helt fantastiske lærere, som der har hjulpet mig igennem det hele og vist, at jeg faktisk kan mere, end hvad jeg selv har gået og troet
Kimmi, studerende på den 2-årige HF