Læs højt

VUC Erhverv

VUC Erhverv Sjælland & København er et fælles samarbejde mellem HF & VUC Klar, VUC Storstrøm, KVUC og Nordvestsjællands Hf og VUC med målrettede uddannelsestilbud til virksomheder.

Vi står til rådighed med svar på alle de spørgsmål om uddannelse vedr. din virksomhed, du måtte have.

Læs mere på vores nye fælles hjemmeside www.vucerhverv-sjaelland-kobenhavn.dk.